> Kaj je lektoriranje? Lektoriranje je proces, pri katerem ne gre le za slovnično in pravopisno pregledovanje besedil, temveč tudi za jezikovno obdelavo besedila, njegovo razumevanje in umestitev v kontekst ter skrb za estetiko izražanja. Je vse več kot le površno prebran tekst in iskanje manjkajočih vejic ali pik. Lektoriranje zahteva temeljito analizo besedila, korekturo jezikovnih, pravopisnih in pravorečnih napak. Zato sta lektorjevi najpomembnejši lastnosti natančnost in doslednost pri branju besedila. Kdo je lektor? Lektor je oseba, ki različna umetnostna in neumetnostna besedila pregleda ter jezikovno obdela. Pogosto se mora odločiti, kdaj je na določenih mestih zapletenih zloženih povedi primernejša vejica, podpičje ali morda iz zapletene povedi naredi kar dve manj zapleteni povedi. Zakaj besedilo lektorirati? Besedila se lektorirajo zaradi sloga in same pravilnosti besedila, zaradi Vaše samozavesti npr. pri zagovoru seminarske, diplomske, magistrske naloge ali doktorske dizertacije. Pri meni je mogoče: - lektoriranje diplomskih nalog, - lektoriranje magistrskih nalog, - lektoriranje doktorskih disertacij, - lektoriranje seminarskih nalog, - lektoriranje knjig, zbornikov, biltenov, publikacij, - lektoriranje oglasnih sporočil, - lektoriranje katalogov … ,... preusmerjam vas na spletno stran lektoriranja: lektoriranje diplomskih nalog, lektoriranje seminarskih nalog, inštrukcije slovenskega jezika